Psychologia ciała -“Niechciane dziecko”- marzyciel i myśliciel, często DDA, lub człowiek cierpiący na depresje, uzależniony, mający problemy socjalne.

 

Wilhelm Reich twórca psychologi ciała wprowadził do psychologii 5 podstawowych charakterów.

Każdy charakter, ma określoną postawę ciała, maskę którą reprezentuje światu, strukturę mięśni szkieletowych, dotyk, uczucia, empatię, a także właściwości poznawcze i emocjonalne.

Należy pamiętać, że każdy z nas jest mieszanką tych 5 charakterów, lecz przeważnie jeden lub dwa są dominujące mentalnie, emocjonalnie i cieleśnie.

“Schizoidalny” to stary psychiatryczny termin nadany przez Reicha i kontynuowany przez Alexandra Lowen’a i Jana Pierrakos oraz Jacka Paintera.

Struktura tego charakteru określana jest także jako “niechciane dziecko” lub “marzyciel”.

Ten typ charakteryzuje brak bezpieczeństwa wewnętrznego, pewności siebie, akceptacji czyli podstawy egzystencji każdego człowieka.

Screen Shot 2014-11-12 at 11.58.56 PM  Przekonania :

Nie powinieniem istnieć. Coś jest ze mną nie tak. Jestem moim umysłem. Dzięki myśleniu, zrozumieniu, analizie istnieje.
Życie jest przerażające. Przetrwam jeśli się zabije.
Musze kontrolować swoje uczucia i myśli innych.Jeśli poczuję rozpadnę się.
Moja nienawiść może być szkodliwa. Świat jest niebezpiecznym miejscem.

Jestem specjalny ponad światem fizycznym.

Nigdy nie jestem zły lub przerażony.

Jestem twórcą, marzycielem, niedocenionym, nieodkrytym geniuszem,Screen Shot 2014-11-12 at 11.59.37 PM

Rodzimy się, aby być elementem indywidualnym, odmiennym, a zarazem chcianym i akceptowanym w społeczeństwie i rodzinie.

Typ marzyciela nie czuje się bezpiecznie w świecie, nie czuje się akceptowany i chciany, dlatego często ucieka w nieświadome marzenia i dysocjacje, (oddziela się od rzeczywistości, ucieka w nałogi, do świata wirtualnego itp) poprzez co jego podstawowe potrzeby socjalne i rozwojowe, nie są zaspokojone.

Niechciane dziecko od momentu poczęcia, przez narodziny i pierwsze miesiące życia odczuwa wrogie nastawienie otoczenia.

Jeśli ciąża była przypadkowa, dziecko jest problemem, lub poród był bardzo ciężki dziecko czuje się niechciane, myśli, że świat jest niebezpieczny i wrogi, chce bardziej umrzeć niż żyć.

Przykład : matka ma depresje, nie może zaakceptować ciąży lub nadużywa alkoholu, narkotyków, dziecko które rozwija się i rośnie w łonie matki odbiera te sygnały i odbija je jak lustro. Czyli matka która ucieka od rzeczywistości, odrzuca siebie, swoje odczucia, przekazuje podobny program dziecku.

DNA to tylko fragment naszej konstrukcji.

Sygnały wysyłane przez środowisko wpływają na proces replikacji komórkowej oraz plastyczność genetyczną dziecka.

Cokolwiek fizycznego, emocjonalnego dzieje się z matką, wpływa to na postrzeganie świata przez płód.


Według badań spożycie alkoholu przez matkę w czasie ciąży
może spowodować uszkodzenia i mutacje dziecka ( alkoholowy zespół płodowy), ale takze zmiany w wyglądzie .

Screen Shot 2014-11-08 at 7.05.02 PMScreen Shot 2014-11-08 at 7.04.15 PM mała głowa,małe szeroko rozstawione oczy,krótki zadarty nos,brak rynienki pod nosem,krótki nos,płaska środkowa częśc twarzy,cieńka górna warga,kat oka nie przylegajacy do nosa,nierozwinięty podbródek

Niestety dzieci urodzone przez narkomanów, palaczy, czyli osoby z wadliwą regulacją emocjonalną, dysfunkcyjnym sposobem interpretacji rzeczywistości, brakiem bezpieczeństwa wewnętrznego, często rodzą się z predyspozycją do uzależnień.

Toksyczne substancje, a także toksyczny wstyd ( bardzo silny wewnętrzny krytyczny głos ) zaburzają procesy rozwojowe dziecka, także toksyfikują jego rozwój  psychiczny i fizyczny.

Toksyczne zachowanie matki jak brak dbałości o siebie w czasie ciąży i po porodzie, odbierane jest przez dziecko jako wrogość i nienawiść.

Organizm Matki produkuje  szereg hormonów, neuroprzekaźników, substancji chemicznych.

Gdy matka  denerwuje się, aktywuje się sympatyczny układ nerwowy, następuje reakcja “walki lub ucieczki” czyli krytyki, ataku, lub unikania konfrontacji i ucieczki w nałogi, uwalniają się związki chemiczne z osi przysadka-podwzgórze-nadnercza.

Nadmierna ilość hormonu stresu, czyli kortyzolu, dopaminy itd dociera do płodu wraz z krwią.

U dorosłych te chemikalia produkują min. hiper-aktywność, czujność, niepokój, agresję, zwężenie żył, odpływ krwi z kończyn, przyspieszenie akcji serca i oddechu.

Działają leczniczo w sytuacjach zagrażających naszemu życiu np gdy w wypadku, walce jedna kończyna zostaje uszkodzona, zraniona, odgryziona, dzięki ograniczeniu dopływu krwii, osoba nie wykrwawia się, jednak w wypadku reakcji emocjonalnych związanych z wadliwą interpretacją świata działają destrukcyjnie.

Podobnie u dzieci, badania wskazują, że dla rozwijającego się płodu przyjmowanie tych substancji chemicznych jest niebezpieczne.

Kiedy płód zamiast spokoju, hormonu miłości oksytocyny dostaje kortyzol i nadmierną ilość dopaminy, czyli stress jest niedożywiony mniejszy, jego kończyny są gorzej rozwinięte np cieńkie wydłużone, a także w wypadku chłopców może dojść do zaburzeń hormonalnych co podobno wpływa na rozmiar prącia.

Matka nie odżywiają płodu miłością, nie dbając o siebie (mająca złą dietę, będąc niedożywioną, pijąc alkohol, spożywając narkotyki, skrajnie stresując sie, przepracowując) powoduje autoagresje płodu, czyli buduje w podświadomości dziecka nienawiści do siebie.

Ten proces, kontynuowany jest przez dziecko po porodzie, kiedy “choroba” otoczenia cały czas aktywuje sympatyczny układ nerwowy (reakcje “walki i ucieczki”) u dziecka.

W wtedy powstaje kod służący do tłumaczenia stanu emocjonalnego, nerwowego siebie i otoczenia.

Zadbana matka = zdrowe dziecko, zdrowy człowiek.

Matka z nadaktywnym układem sympatycznym i refleksem “walki -ucieczki” i dodatkowo ciężki poród = dziecko z problemami somatycznymi, cielesnymi, niedowagą lub w przyszłości nadwagą, depresją, reaktywnością, stanami lękowymi, mające większą szanse na rozwój chorób autoimmunologicznych i nowotworowych itp.

Takie dziecko można porównać do straumatyzowanego żołnierza po misji w Iraku ze stresem postraumatycznym.

Świat dla takiego dziecka wydaje sie niebezpieczny, czuje się ono niechciane“, “odrzucone“, “niekochane“, “nie wystarczająco dobre”, “znienawidzone”.

Badania wskazują, żę “niechciane dziecko” wydaje się mieć głębokie poczucie wyobcowania, strachu, przerażenia, wstydu wynikające już z życia płodowego.

Historia osób, które doznały pierwszych ran rozwojowych w życiu płodowym wskazuje, że ich matki nie były w stanie w pełni skontaktować się emocjonalnie ze sobą, swoim ciałem, umysłem i dzieckiem.

Spowodowane było to wrodzoną nienawiścią wewnętrzna, wadliwą tegulacją emocjonalną, ucieczką w depresje, narkomanie, alkoholizm, pracoholizm, współuzależnienie, marzenia etc.

W sytuacjach kiedy matka nie była w stanie poradzić sobie ze stresem, swoimi stanami lękowymi w ciąży, wstydem ponieważ np. ciąża była niechciana, trudna, w czasie ciąży matka została zmuszona do zbyt długiej pracy, była samotnym rodzicem, miała zbyt wiele dzieci(w zbyt krótkim odstępie czasu), żyła w ubóstwie, w strefie wojny, katastrofy, była w nieustabilizowanym pełnym nadużyć związku, kiedy partner podświadomie, lub świadomie był zły na nienarodzone się dziecko, kiedy poród był trudny, zostało przeprowadzone cięcie cesarskie, doszło do długiej separacja poporodowej, depresji matki, dziecko nie dostaje odpowiedniej ilość oksytocyny co wpływa na kształtowanie podświadomości.

Pod wieloma względami nasze zachodnie porody szpitalne, są coraz bardziej anonimowym, zimnymi traumatycznym wydarzeniem dla wielu matek i ich dzieci.

Moda na cięcie cesarskie, często pozornie wygodne, dla matki może być szkodliwa dla dziecka, ponieważ oksytocyna wytwarzana przy naturalnym porodzie, działa jak opiat narkotyk i pomaga ukształtować więź matka-dziecko w chwili urodzenia.

Brak oksytocyny, może wpłynąc na wystąpienie depresji poporodowej, a także ukształtowanie programu u dziecka, że bliskość miłość to ból, dużo stresu.

Dodatkowo naturalne narodziny, przejście dziecka przez kanał rodny, powoduje nacisk na głowę, aktywując prace mózgu, funkcje przeżycia, takie jak oddychanie, a także ściskają płuca i pomagają im rozpocząć proces oddychania.

Nie jest to możliwe przy cięciu cesarskim.

Brak doświadczenia już na początku życia powoduje mniejsza odporności na nacisk, mniejszą ilość czucia.

Dzieci rodzą się z silnym instynktem socjalnym.

Za pomocą neuronów lustrzanych czytaja twarze ludzi, intonacje głosu, gesty i inne wskazówki.

Dziecko uczy się szybko czy jest  potrzebne, kochane, bezpieczne.

Małe dziecko ma tylko prymitywny układ nerwowy, nie posiada mozliwości kompleksowej analizy i interpretacji dostrzeganych zagrożeń lub wrogości opiekunów lub środowiska.

Dziecko kiedy chce przetrwać negatywną stymulacje, depresje opiekuna, zagrożenie ma tylko zdolność do dysocjacji, ucieczki w nicość.

Jest to próba odwrócenia się od siebie i rzeczywistości lub uniknięcia sytuacji, ucieczki psychicznej w inny świat.

Na tym wczesnym etapie życia buduje się  negatywne nastawienie do świata, życia socjalnego, uruchamiane szczególnie w wypadku konfrontacji, sytuacjach towarzyskich, kiedy wrogie uczucie staje się bardziej świadome i ujawnia się jako lęk, wstyd, smutek, krytyka, zaniepokojenie,czujność lub zamknięcie w sobie.

Hiper czujnośc równoznaczna jest z ciagłym pobudzeniem sympatycznego układu nerwowego.

Osoby takie mają tendencje do izolacji społecznej, wycofania z życia, ucieczki w świat  wyimaginowanych marzeń lub  wirtualną rzeczywistość jak np internet. .

Dorosłe “niechciane dziecko” ma tendencję do autoagresji, unikania konfrontacji, a także wrogości w kierunku rodziców, opiekunów, otaczających go ludzi.

Wybiera podobnych trudnych i krytycznych partnerów, czyli przestraszonych, którzy są emocjonalnie niedostępni i mają nierozwiązane kwestie wewnętrznej nienawiści.

Odtwarza sytuacje, traume z dzieciństwa.

Ten typ często ucieka w duchowość, wirtualną rzeczywistość, jest specjalistą, zawody artystyczne, umie też perfekcyjnie analizować składniki rzeczywistości pragnąc ją zrozumieć.

Eskapizm, izolacja to forma dysocjacji i pomagająca regulować leki ” niechcianych dzieci”.

Działania społeczne, są przerażające dla wielu takich osób.

Jeśli świat jest surowy i wrogi, najłatwiejszym rozwiązaniem wydaje się szukanie duchowego schronienia.”Niechciane dziecko”, ma tendencję do idealizowania, medytacji, kontemplacji, samotnościwycofania się z życia, pasywności fizycznej, ale także do skrajnie wycieńczających ciało ćwiczeń. Chce opuścić to życie i powrócić do bytu duchowego, ponad ziemską realnością.

Dzieci te mogą postrzegać ciało jako obce, żródło cierpienia i bólu.

Mogą czuć się zagrożone przez  własne uczucia, pragnienia, impulsy interpretując je jako zło, lub złą siłe, diabła.

Mogą mieć segmentacje myśli i uczuć.

Trudno im połączyć uczucia i myśli.

Mogą też często zapominać o rzeczach i wpadać w panikę, gdy próbują sobie  przypomnieć podstawowe informacje.

Eskalacja niepokoju  może wywołać atak paniki.

Bardzo trudno im zaufać sobie i innym. Łatwo czują się zdradzone.

Często są bardzo intuicyjne, zaprzeczają wrogim wewnętrznym uczuciom lękowi, wstydowi odnajdując je w innych tzw. projektując na innych i w ten sposób zniekształcając rzeczywistość.

Bardzo łatwo im przebywać pośród niebezpiecznych ludzi i środowiskponieważ są one w jakiś sposób znajome i nadają sens rzeczywistości. Często stają się ofiarami sekt.

Ich stan ciała i umysłu, można porównać z osobą w szoku, która jest zamrożona w niemym przerażeniu, zimnie, braku kontaktu z sobą i innymi.

Ciało ma tendencję do skurczy –odtwarzania pierwotnego impulsu, który doprowadził do wrogości, frustracji, bólu i negatywnych odczuć.

Przewlekle napięte mięśnie wpływają na postawę i mają wpływ na regulacje sytemu nerwowego, immunologicznego itd. i sprawności psychofizyczną.

Osobom tym trudno jest być spontanicznymi w ruchu i zachowaniu, ponieważ izolują się starając zminimalizować ból.

Ekspresja wyrażenie siebie i zwolnienie zablokowanych impulsów jest utożsamiane z unicestwieniem, śmiercią.

Bycie zamkniętym i stłumionym, duchowym, cichym, łagodnym to wydaje się naturalną częścią takiej osoby, jednak jest to zbroja przeciw życiowej energii.

Osoby takie są stłumione, sztywne, poruszające się mechanicznie.

Kiedy byli dziećmi w obliczu ataku i wrogości, przerażenia i bólu musieli przejść proces samo-negacji, w czasie którego wyparli autentyczną część siebie.

Ograniczenie oddychania (bardzo płytki oddech) jest jednym z kluczowych mechanizmów stłumienia energii życiowej.

Skurcze klatki piersiowej, mięśni międzyżebrowych tworzą określony typ zwężonej, napiętej, zamrożonej jakby z drewna sylwetki, często z podniesionymi ramionami.

Ciało może być troszke bardziej atletyczne jeśli dziecko było obiektem seksualnym.

Ograniczenia mięśni gardła mogą spowodować słaby cieńki głos i trudności ze stawianiem granic.

Ściśnięte gardło powoduje także symboliczne i fizyczne odcięcie ciała i głowy.

Osobowośc tego typu może moeć rozwinięte piersi i skolioze, lordoze lub kifoze jako wyraz strachu i “pokręcenia życiowego”.

W niektórych przypadkach niechciane dziecko ma  niedożywione, blade, zimne ciało, które przypomina kogoś, kto potrzebuje jeść więcej, lub kogoś kto wygląda tak, jakby znajdował się w obozie koncentracyjnym (żylaste ciało, żyły, mięśnie i kości są widoczne)

Taka osoba często nie jest świadoma własnego głodu, pragnienia, ciepła lub chłodu ciała. Często ubiera się niewłaściwie do temperatury.

Jabłko Adama w gardle, może być bardzo widoczne, a głowa na sztywnej szyi lekko nachylona do boku lub wypchnięta jakby do tyłu w wyrazie niemego strachu.

Oczy, są uderzające w tej osobowości, głęboko zamrożone, pełne szoku, przerażenia.Oczom brakuje ciepła, obojętne i pozostają zamrożone lub statyczne zwłaszcza gdy osoba ta dystansuje się lub jest w fazie dysocjacji.

Występują także duże napięcia mięśniowe w okolicy oczodołów, zaburzenia widzenia.

Często mają głębokie bloki w szczęce, mięśniach twarzy.

To osobowość, która często ma bruksizm lub zgrzyta zębami, z powodu niewyrażonego gniewu i strachu.

Dziecko chcąc stłumić potrzebe krzyku i szloch zaciskało szczęke.

Kończyny  niechcianego dziecka cieńkie i słabo rozwinięte ze względu na wczesne zaburzenia systemu nerwowego.

Kończyny mogą być sztywne, zablokowane, cieńkie, blade, zimne(problemy krążenia).

W tym typie osobowości rozwijają się także, duże bloki w mięśniach piersiowych i w okolicach karku, wokól łopatek powodujące problemy z ruchomością rąk i stawów.

Lęk przed dotykiem innych, kontaktem z innymi dominuje podświadomość.

Częste zwłaszcza w póżnym wieku, jest reumatoidalne zapalenie stawów.

Ciało może wydawać się nieproporcjonalne do kończyn i głowy, może występować asymetria, lewa i prawa strona mogą być różnych rozmiarów (często już w życiu płodowym), doł ciała i góra mogą sprawiać wrażenie osobnych, nieproporcjonalnych.

Mięśnie brzucha są napięte zapobiegając łkaniu i występowaniu pełnego oddechu.

Miednica zamknięta i jakby zmrożona, co często powoduje problemy natury sexualnej.

Często napięty jest także łuk w stopach, i wygląda jak przerażony kot gotowy do skoku.

Stopy mogą być nieproporcjonalne zimne w dotyku.

Pojawiają się czasem problemy z chodzeniem, chód jest niezgrabny, chwiejny ( problemy z balansem, równowagą) lub osoby takie chodzą na palcach.

Ukazuje to ich kruchość i zmagania ze światem. Cieńkie, napiete nogi , usztywnienie kolanwpływa na chroniczne napięcie w plecach i przechylenie  miednicy do przodu .

Skóra jest bardzo wrażliwa na dotyk. Dotyk często postrzegany jako żródło bólu i dyskomfortu.

 TYPOWE PROBLEMY
– problemy z uczuciami, brak czucia, mała ilość radości i zadowolenia w życiu, uczucia traktowane są w sposób analityczny, nie odczuwane w ciele, duża skłonnośc do analizy, umysł detektywa. Żyje w głowie.
– trudności w zaangażowaniu się w relacje intymne
– lęki, paranoje, fobie, ataki paniki, dysocjacje,ciągłe napiecie, perfekcjonizm, zwlekanie z wszystkim
– trudne do zdiagnozowania problemy medyczne często psychosomatyczne, autoimmunologiczne, bóle glowy, egzemy, problemy tawienne, oddechowe
– egzystencjalny niepokój, lęk, pytania o egzystencje i prawo do niej, poczucie pustki, braku znaczenia
– skłonności samobójcze, autoagresywne, intensywne myśli o śmierci, psychika jak dom z wieloma drzwiami bez możliwości ich otwarcia
– wybuchy emocjonalne, agresje
– autoagresja (samobiczowanie, palenie, nacinanie skóry, anoreksja itp)
Screen Shot 2014-11-12 at 11.58.06 PMW dzieciństwie ddatkowo mogą występować: częste koszmary nocne, problemy ze snem, zachowania autystyczne, lękowość, fantazjowanie, czasem wybuchy nienawiści, choroby psychosomatyczne, fobia szkolna, uderzanie w głowe,autoagresja , rozregulowanie emocjonalne .PRZYCZYNY(okres płodowy – pierwsze 8 miesięcy życia)

  • matka lub opiekun zachowanie zimne, nieprzyjazne, nienawistne, zdystansowane, lękowe = brak kontaktu emocjonalnego z dzieckiem
  • brak kontaktu wzrokowego matka dziecko. Matka schizoidalna unika kontaktu lub dziecko ma problem z kontaktem w skutek traumatycznej ciąży, porodu, inkubatora, choroby etc.
  • chaotyczny dom -alkohol, przemoc, bieda, narkotyki, zaburzenia regulacji emocjonalnej domowników lub zewnętrzne wydarzenia jak np wojna, katastrofy, polityczne prześladowania
  • jedno z rodziców lub oboje negują obecność dziecka
  • dziecko nie jest perfekcyjnym dzieckiem jakie wyobrażali sobie rodzice, staje sie ich rozczarowaniem co powoduje nieświadome zachowania min. unikania dziecka

AJURWEDA -CHAKRY-CENTRUM ENERGETYCZNE

CZUBEK GLOWY – spirytualna-otwarta asymetrycznie

TRZECIE OKO-intuicja-otwarta asymetrycznie

GARDŁO-wyrażanie siebie kreatywność,głos-zablokowana

SERCE-miłóść,uczucia -zablokowana

SPLOT SŁONECZNY-mądrość -częściowo otwarta

SEXUALNA -przyjemność-zamknięta

BAZA-uziemienie i połączenie z fizycznością- zamknięta

Referencje

Wschodniej Ciało, Umysł Zachodnia, Anodea Judith, 2004, Celestial Arts, USA.
Analiza charakteru, Wilhelm Reich, 1975, uzupełnione wydanie 5th, Nowy Jork, Farrar wydawnictwa.
Bioenergetyka Aleksander Lowen, 1976,  Penguin, Nowy Jork.
Język Ciała, Alexander Lowen, 1971, Macmillan, New York.
Style znakowe, Stephen Johnson, 1994, W.WW Norton & Co w Nowym Jorku.
Charakterologiczne Transformacje The Hard Work Cud, Stephen Johnson, 1985, WW Norton & Co w Nowym Jorku.
Uwolnij się 1 – Wzory Obrony Annie Marquier, 2005, Findhorn Prasa, Szkocja.
Uwolnij się 2 The Power of the Soul, Annie Marquier, 2005, Findhorn Press, Szkocji.
Biologia przekonań Bruce Lipton, 2005, Mountain of Love / Elite Książki, USA.
Energetyka podstawowa, John Pierrakos, 1990, LifeRhythm publikacji.

2 thoughts on “Psychologia ciała -“Niechciane dziecko”- marzyciel i myśliciel, często DDA, lub człowiek cierpiący na depresje, uzależniony, mający problemy socjalne.

  1. Jednego brakuje z mojego własnego doświadczenia: lepszy kontakt ze zwierzętami przebywającemu w domu, niż członkami tzw. rodziny.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s